Privacy

Hieronder staat voor u beschreven dat uw privacy erg belangrijk is en hoe er door tripwise.nl zorg wordt gedragen om daar goed mee om te gaan.

Op basis van de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens zorgt tripwise.nl er voor dat de administratie van persoonsgegevens goed verloopt.

De bescherming van de privacy van onze deelnemers is erg belangrijk voor ons. U zult zich dus geen zorgen hoeven te maken. Wij verstrekken onder geen enkele voorwaarde gegevens uit ons klantenbestand aan derden. Uw bezoek aan onze websites is dan ook gewaarborgd met het respect van uw privacy.
Er zijn geen uitzonderingen op deze regels. Wel zijn er specifieke gevallen waar verschillend mee om gegaan dient te worden door ons als organisatie.

IP Adressen
Bij een klacht van een daartoe bevoegde gerechtelijke instantie over vermeend onwettelijk gedrag, kan het IP adres worden doorgegeven op basis van een bevel. Een IP adres is een post adres van uw internet verbinding. Dit zal dus alleen in zeer uitzonderlijke gevallen plaats vinden en ligt buiten onze machten.
Informatie van uw bezoek
Als u een bezoek brengt aan een website vind er een informatie uitwisseling plaats. Dit is van toepassing om de verbinding tussen uw computer en de website te laten plaats vinden. Hierdoor verkrijgt tripwise.nl onbedoeld informatie over onder andere uw type browser, vanaf welke website u kwam, zoals bijvoorbeeld Google, en op welke pagina u de website weer verlaat. Deze informatie wordt expliciet niet gedeeld of verkocht aan derde.

Meting van de website
Voor evaluatie met betrekking tot de werking van tripwise.nl worden er statistieken en bezoekersaantallen gemeten. Onder andere wordt er bekeken hoeveel pagina’s er bekeken zijn en wat de gemiddelde bezoeksduur was geweest. Belangrijk om te melden is dat deze informatie volstrekt anoniem is en dus niet valt te herleiden tot uw persoonlijke gegevens.

Uitschrijving van uw e-mail lidmaatschap
Als u geen kortingscodes meer wilt ontvangen in uw email inbox kunt u zich te allen tijde simpelweg uitschrijven uit ons email bestand. Hopelijk heeft u uw lidmaatschap als fijn ervaren. U kunt zich uitschrijven onderin de e-mails die u van ons gekregen heeft of u kunt e-mailen naar info@tripwise.nl met het bericht: “Uitschrijving Lidmaatschap”. Uw e-mail adres wordt dan spoedig verwijderd.

Tot slot kan tripwise.nl geen garantie bieden voor de privacy regels van websites waarnaar gelinkt ofwel doorverwezen wordt.

Share